Polering
1
2
3
För att få en bra yta att polera på, behöver man i många fall slipa den först. Ytor som behöver slipas kan t.ex vara blästrade, gjutna, oxiderade och repiga ytor.
Som exempel ska jag polera en motorkåpa i aluminium tillhörandes en puch moped. Som ni ser är den både oxiderad, repig och har massor av slagmärken. Ett hopplöst fall tror de flesta.
Den här kåpan har förhållandevis enkla ytor att slipa, jag använder mig av en lamellrondell och en kraftfull borrmaskin som jag spänner fast i ett skruvstäd.

Tunna nylonborstar för borrmaskin brukar också fungera bra där man har svårt att komma åt. Välj slipkorn efter hur dålig ytan är men gå inte under 80 korn. Jobba dig sedan uppåt(120,180) avsluta med 240 korn. Vid slipning med 80 korn, var försiktig vid skarpa kanter.
Självklart kan man fortsätta slipa med finare korn men polermedlen jag använder klarar polera bort slipreporna utan problem. Ju mer du slipar destå mindre behöver man förpolera helt enkelt.

Nu har vi förhoppningsvis en slät och fin yta utan porer och slagmärken. Nu kan förpoleringen ta vid.

Tips! Tejpa chucken på borrmaskinen med
maskeringstejp. Slinter man med stycket kan
chucken göra fula märken.
OBS! Vid all polering bär
aldrig löst åtsittande kläder
som riskerar fastna i spindeln
OBS! Vid slipning av metaller använd ansiktsskydd
eller någon slags ventilation